Skolans startsida

Nyheter

I höst får lärare nya möjligheter att göra skillnad.

Stockholm stad satsar nu ytterligare stort på att ge skickliga lärare möjlighet att utveckla undervisningen, och därmed hela skolan.

Inför höstterminen kommer staden att ha rekryterat över 800 förstelärare och lektorer, vilka kommer att ha fokus på utveckling av undervisningen och därmed hela skolans utveckling.

Vill du veta mer om Stockholms stads satsning på att utveckla undervisningen?
Gå in på www.pedagogstockholm.se/karriar

Från vår sida

Skolval årskurs 6 och 7

En nyhet inför skolval 2014 är att vårdnadshavare till elever som ska ansöka om ny skola till årskurs 6 eller 7 inför läsåret 2014/15, kan göra det via e-tjänst. Det gäller elever som går i en skola som saknar årskurs 6-9 eller 7-9.

Skolwebben/Edwise

Följ ditt barns utveckling i skolan

På Stockholm Skolwebb hittar du den bedömning lärare har formulerat i de skriftliga omdömen som eleven får varje läsår i årskurserna 1-5. De är underlag för dig att utgå ifrån inför att du och ditt barn möter läraren vid utvecklingssamtalet.

Den individuella utvecklingsplanen, IUP, som formuleras av dig och ditt barn tillsammans med läraren, finner du också i Stockholm Skolwebb.

Valet är ditt

Aktuellt

För närvarande har vi fullt i våra klasser på Sturebyskolan. Flyttar ni in i Sturebyskolans skolpliktsområde ta kontakt med biträdande rektor för respektive stadie för hjälp med skolplacering på annan skola.

Matsedel

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalender

  • 18:30-20:00 Informationsmöte, gymnasievalet 9D, sal j 106
  • 18:30-20:00 Informationsmöte gymnasievalet, 9C, sal J 106
  • 18:30-20:00 Informationsmöte gymnasievalet, 9B, sal J 106
  • 18:30-20:00 Informationsmöte gymnasievalet, 9A, sal J 106
  • 16:00-18:00 Husmöte-Obs! Alla fritidshem påbörjar stängning kl. 15.45

    Beskrivning: Vid ev. behov av fritids kontakta bitr rektor Johan Bergling. johan.bergling@stockholm.se

Länkar